ЗДО №3 комбінованого типу Дубенської міської ради
Рівненська область, Дубенський район

Звіти керівника

З В І Т

директора закладу дошкільної освіти №3 комбінованого типу

 Дубенської міської ради Рівненської області

Ніколаюк Світлани Миколаївни

по підсумкам роботи за 2021 - 2022 навчальний рік

на загальних зборах колективу із залученням громадськості

 

Даний звіт складено відповідно до Наказу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в України», який запроваджено з 5:30 ранку 24.02.2022, Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року, статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти №3 комбінованого типу Дубенської міської ради

Юридична адреса: місто Дубно, вул..Миколи Лисенка,13, телефон 4-19-59, електронна пошта dnzdzvinocok@ukr.net

Заклад дошкільної освіти  функціонує з  грудня 1971 року .

Мова навчання – українська.

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі

 

У 2021/2022 навчальному році у закладі функціонували 6 груп з них:

                       1 група для дітей раннього віку, 3 - групи для дітей дошкільного віку, 1 – компенсуючи  група, 1- інклюзивна група.

Директор: Ніколаюк Світлана Миколаївна, освіта вища, дошкільна,  стаж педагогічної роботи 22  роки, на посаді завідувача  - 22 роки.

    Заклад дошкільної освіти  №3 Дубенської  міської ради  у своїй діяльності керується:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про дошкільну освіту»
 4. Базовий компонент дошкільної освіти
 5. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»
 6. Статут ЗДО
 7. Положення про ЗДО
 8. Декларація прав дитини
 9. Конвенція про права дитини
 10. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. Наказом МОН від 16.06.2015 №641)
 11. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»
 12. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв. Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234)
 13. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).
 14.  Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 21.05.2020 № 25).
 15. Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину» (від 23.04.2020 № 1/9-219).
 16. Лист МОН України «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (від 22.05.2020 № 1/9-269).
 17.  «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19» (матеріали ЮНІСЕФ).

 

Загальна кількість в 2021-2022 н. р. складала 120 дітей , що відповідає проектній потужності.

Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти № 3 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення управління освіти Дубенської міської ради  , копією посвідчення особи, яка одержує соціальну допомогу, висновку Інклюзивно - ресурсного центру про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини, копії індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю ( за потреби).

 

Навчальний рік (очний) у закладі дошкільної освіти №3 розпочався з 01 вересня 2021 і закінчився 23 лютого 2022 року. Причиною дострокового закінчення навчального року є агресія з боку Російської федерації (далі РФ)  та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та його продовження по теперішній час.

З 01.05.2022р педагоги перейшли на дистанційну форму навчання. Батьки та вихованці мали можливість переглянути відео розробки занять та активно долучитись до освітнього процесу. Банк відео занять продовжує поповнюватись авторськими розробкамипедагогів, які є актуальними в реаліях сьогодення.

З 02.03.2022р. колектив закладу бере активну участь у волонтерській діяльності, працювали з дітьми вимушених переселенців на базі гуртожитку, організовуючи з ними освітній процес.

Заклад дошкільної освіти №3 працює з 12-ти годинним режимом перебування дітей ( одна чергова група), а саме з 07.30 – до 19.30 годин, за п’ятиденним робочим тижнем.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу в ЗДО№3  організовано сучасний сайт  де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

Упродовж навчального року педагогами висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО№3 , цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі «Фейсбук» у групі «Дзвіночок» та у групових вайбер групах.

За 6 місяців 2021-2022 навчального року  (вересень-лютий) дітодні становлять 5429 – що становить 88% від планового показника, відсутність по хворобі 672 дітоднів . На стан відвідування дітьми закладу впливають наступні чинники: корпус №2 перебуває на капітальному ремонті, тому І молодша та інклюзивна групи були переведені у центральний корпус, також відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але й карантинними заходами, пов’язаними з   COVID-19, та відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття. Причиною відсутності дітей впродовж березня – травня, є – введення воєнного стану в Україні та тимчасового призупинення освітнього процесу.

1.1. Вжиті директором ЗДО №3 заходів щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-419 від 02.07.2019 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» в дошкільному навчальному закладі на протязі 2021 – 2022 року функціонувало 2 групи для дітей 6-го року життя та частина дітей компенсуючої групи - всього 44 дитини. З них навчання в ліцеях міста Дубна продовжать 42 дитини; 2 дитини продовжать відвідувати дошкільний заклад. Всі батьки випускників були проінформовані про умови вступної компанії дітей до першого класу та терміном подачі пакету документів.  

     Обстеження практичного психолога ЗДО №3 на предмет психофізіологічної готовності дітей до навчання у школі, протягом квітня 2022 року не відбулось, з причини призупинення освітнього процесу.

Але, зважаючи на  тісну співпрацю практичного психолога з педагогами старших гру, дітьми, вузькими фахівцями впродовж навчального року, а також проведення зрізів знань щодо сформованості психологічних процесів: пам'ять, увага, мислення, спостережень під час організованої навчальної та повсякденної діяльності дітей, організації комунікаційної взаємодії у форматі: «педагог-дитина», «дитина-дитина», за результатами виконаних завдань та продуктів творчої діяльності вихованців було узагальнено дані за визначеними сферами.

- Емоційно-вольова сфера: методика проведення: графічний диктант:

В.Р. – 10 дітей ; Д.Р. –21 дитини ; С.Р.  –11 дітей .

- Пізнавальна сфера: методика проведення: коректурна проба: В.Р. – 10 дітей ; Д.Р. –23 дитини ; С.Р.  – 9 дітей.

- Сфера  життєдіяльність дітей протягом дня, виконання доручень, розв’язання соціальної ситуації під час взаємодії у соціумі закладу: взаємодія з дорослими, взаємодія з однолітками, дотримання правил поведінки, дотримання розпорядку дня, соціальна адаптація: В.Р. – 8 дітей ; Д.Р. – 19 дітей; С.Р.  - 15 дітей.   

 

 

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2021/2022 навчальному році та керуючись основними положеннями нормативних документів колектив закладу дошкільної освіти №3 зосереджував в минулому навчальному році свою  увагу на пошуках оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами, а також враховував, по можливості,  запити батьків і громади.

        На протязі навчального року в закладі проводилась чітка, систематична робота з метою  формування у дошкільників знань, умінь та навичок відповідно до їх вікових та програмових вимог. Пріоритетним напрямком роботи колективу ЗДО №3  є: комплексне вирішення проблеми збереження здоров'я дітей у поєднанні з інтелектуальним та творчим розвитком особистості.

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2021-2022н.р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітня процес  спрямований на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожної дитини дошкільного віку.

            Впродовж 2021-2022н.р. колектив  ЗДО №3 працював над вирішенням наступних завдань:

 1. Забезпечувати повноцінний фізичний розвиток дітей шляхом інтеграції здоров'язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності.
 2. Здійснювати роботу з формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку.
 3. Створення безпечного та комфортного середовища, забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей.
 4. Продовжувати створювати сприятливі умови для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та надання їм якісної корекційно-розвиткової допомоги.

Для виконання даних завдань спланована чітка, системна  робота, яка спрямована на підвищення професіоналізму, що акумулює інтерес педагогів до педагогічної діяльності, зростання їх компетентності у питаннях виховання, глибокі теоретичні та практичні знання дитячої психології.

Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дошкільнят та збереження їхнього здоров'я є надважливим завданням колективу, яке вирішується завдяки комплексу різних форм роботи,а  саме: організація роботи з фізичного виховання, загартовуючих та профілактичних процедур, правильна організація  . Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність  засідань педагогічної ради, колективних переглядів, консультацій для педагогів та батьків.

На вирішення другого завдання річного плану були проведені: педагогічна рада від 25.11.2021 року «Безпека життєдіяльності дітей – найважливіший аспект освітнього процесу в ЗДО»,  проблемний семінар (4 засідання) «Пріоритетний аспект роботи – безпека життєдіяльності дитини» з показовими заняттями.

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій листа МОН України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» (від 10.08.2021 № 1/9-406), реалізовуючи

завдання діючих програм, зміст (інваріантної та варіативної) складової Базового компоненту дошкільної освіти, педагоги в своїй діяльності використовували різноманітні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття, дослідницько-експериментальна діяльність, корекційні заняття, індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги тощо), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову, театралізовану тощо). Здійснюючи диференційований підхід, педагоги використовували достатню кількість дидактичного та стимулюючого матеріалу (картини, таблиці, розвивальні ігри, картки) у відповідності до Державних санітарних норм і правил. За результатами спостережень освітнього процесу слід відзначити, що у групах переважає суб’єкт – суб’єктне спілкування між дітьми та педагогами. Під час організації освітнього та корекційного процесу, педагогами створювались мотивація та ігровий сюжет, що сприяло прояву інтересу, зацікавленості та бажання дітей приймати участь в практичній діяльності, проявляти самостійність та ініціативність.

Систематична робота проводилась і за фізкультурно-оздоровчим напрямом. Заняття з фізичної культури проводились відповідно розроблених дидактично навчально-практичних посібників, реалізація завдань яких охоплює оздоровчу, освітню та виховну, розвивальну направленістю. Тобто не тільки формується правильна постава у дітей дошкільного віку, але й відбуваються навички взаємодії з однолітками під час виконання вправ, формуються базові життєво необхідні рухи.

Спираючись на особистість дитини, її індивідуальний розвиток та можливості педагоги реалізували право вибору  можливості дітьми моделювати ігрові вправи з застосуванням модульної системи, складати самостійно маршрут своєї діяльності використовуючи картки-інструкції.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є різні види організованої діяльності. В ЗДО №3 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Тривалість занять для дітей раннього віку (згідно Гранично допустимого навчального навантаження на дитину) – 10- 15 хвилин;

 • молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;
 • середнього дошкільного віку – 20 – 25 хвилин;
 •  старшого дошкільного віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду на основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ЗДО освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, який спрямовано на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з ООП; на збагачення вихованих традицій українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими тенденціями у сфері освіти.

Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, відповідних компетентностей, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Отже, враховуючи вищезазначені досягнення педагогічного колективу маємо визначити рівень роботи закладу, такий як достатній. Визначені резерви в роботі будуть враховані на наступний 2022-2023 н. р.

Інклюзивна освіта. Робота Команди супроводу (КС).

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти — освіти, яка передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Наш заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.

Досвід перебування дітей з ООП у ЗДО - наголос на соціально-емоційному розвитку, дають можливість дітям навчатися емпатії, рівності, толерантності, багатоманітності, набувати знань щодо своїх прав.

Наразі є велика потреба розвивати інклюзивну освіту на рівні ЗДО, бо ранній і дошкільний вік є важливим для розвитку усіх дітей, а для дітей з особливими освітніми потребами цей період має особливе значення. Саме тому метою закладу є включення дітей з ООП в освітній процес, розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх особливих потреб та потенційних можливостей розвитку в освітньо - виховній роботі. Особливості дітей із порушеннями психофізичного розвитку неможливо нівелювати, тому потрібно змінювати організацію освітнього процесу в групі, адаптувати та модифікувати освітній простір задля вирішення завдань соціалізації та інтеграції дітей з ООП в суспільство в умовах закладу.

Впродовж 2021 – 2022 н. р. в закладі існує інклюзивна група , де виховується 1 дитина з особливими освітніми потребами. В групіє посада асистента вихователя, який безпосередньо супроводжує дитину під час її перебування в закладі освіти та забезпечує організацію системного виховного та освітнього процесу в групі. Створена команда психолог-педагогічного супроводу, яка забезпечує повноцінне та всебічне включення дитини в освітній процес, оскільки саме вона виступає монолітним механізмом із синхронним використанням методичного інструментарію інноваційної технології інклюзивної освіти.

    З метою всебічного вивчення особистості дитини з ООП, організації ефективної допомоги і психолого - педагогічної підтримки, відстеження динаміки її індивідуального шляху розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище, протягом 2021-2022н.р. проводилась систематична робота членів команди супроводу  дитини з ООП.

Відповідно положення про команду психолого-педагогічного супроводу на початок 2021- 2022 року було створено команду супроводу з залученням відповідних фахівців, а саме:

 • вихователь-методист Ройтерова І.М.;
 • вихователі: Шинкар Ж.Є.,Братащук  О.Л.;
 • асистент вихователя: Німанчук Т.М.;
 • практичний психолог Єфимчук С.О;
 • мама дитини з особливими потребами.

Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати в команді, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, опановувати інноваційні технології – це сформовані компетентності нашої команди.

Запорукою успішної соціалізації дитини з ООП та безбар'єрного входження її в освітнє середовище є ретельна підготовча робота педагогів, які заздалегідь пристосовують середовище групи до приходу такої дитини.

 Середовище інклюзивної групи  забезпечує можливості комфортної адаптації та соціалізації дитини , впливає на когнітивний, соціальний, емоційний і фізичний розвиток .

Команда супроводу  визначає напрямки психолого- педагогічних  та корекційно – розвиткових заходів.. Розробляє індивідуальну програму розвитку; проводить моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку з метою вчасного коригування та визначення динаміки розвитку.

Членами КС було опрацьовано постанову Кабінету Міністрів України №765 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», а також додаток 4 до Положення, в якому зазначені категорії (типи) освітніх потреб (труднощів) від 21 липня 2021 року, Вимоги та рекомендації Постанови було введено в дію з 01.01.2022 року. У січні 2022 року  відбулося позачергове засідання КС разом із запрошеними представниками ІРЦ з метою визначення рівня підтримки дитини з ООП, що відвідує ЗДО №3.

Таким чином роботу щодо реалізації завдань з інклюзивної освіти можна вважати такою як на достатньому рівні. Членами КС вирішено й надалі забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в умовах воєнного стану та надавати відповідні рекомендації батькам щодо підтримки дітей з ООП. Розроблений банк дистанційних занять та відеороликів сприяв формуванню соціально-значущих навичок та закріпленню вже набутих знань і вмінь, які діти отримали під час навчання в ЗДО.

 

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО № 3. У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, сучасним дидактичним матеріалом.

У 2021 - 2022 навчальному році методичний кабінет поповнився різноманітним наочно – дидактичним матеріалом, науковою, навчально – методичною літературою. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів закладу та України в цілому.

За 2021-2022 н. р. було придбано: «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (методичний посібник), «Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження» (навчально-методичний посібник), «Світ без меж».

Ігрові приміщення ЗДО № 3  забезпечені дитячими меблями, які легко та зручно змінюють свою висоту, за рахунок того що діти в кожній групі мають меблі, які  відповідають їх фізіологічним показникам росту, всім необхідним обладнанням, для забезпечення повноцінного перебування дитини в умовах дошкільного закладу. Була завершена повна заміна дитячих столів у всіх групах.

Частково поповнено групові приміщення іграшками для організації дитячих ігор, придбано спортивний інвентар для організації фізичного виховання з дошкільниками.

Все обладнання відповідає вимогам екологічності, безпечності, привабливості, багатофакторності.

Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Відремонтовано господарське приміщення закладу,а саме: заміена повністю покрівля та двері.

В період з 01.09.2021 по 31.05.2022 рік фактичні видатки на утримання закладу становлять:

- заробітна плата – 2904246,27 грн.

- нарахування на оплату праці – 623305,00 грн.

-  предмети,матеріали, обладнання та інвентар – 60675,12 грн.

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2599,34

-  продукти харчування – 88814,06 грн.

-  оплата послуг (крім комунальних) – 35406,02 грн.

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 558249,27 грн.

-  оплата теплопостачання – 421851,95 грн.

- оплата водопостачання та водовідведення – 21080,83 грн.

-  оплата електроенергіїв- 97845,69 грн.

-  оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1928,37 грн.

-  оплата енергосервісу – 15542,43 грн.

Інші поточні видатки – 680 грн.

 •  придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку – 7619,65

Разом : 4185161,02 грн.

Виділені кошти в 2021 році на медикаменти в сумі 2599,34 грн. витрачені закупівлі  медичних препаратів згідно «Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги» Затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, міністерства освіти і науки України 30.08.2005 року №432/496.

З вересня 2021 року в закладі розпочато капітальний ремонт фасаду корпусу №2 з утепленням та укріпленням стін,які мали значні тріщини та створювали небезпеку для життя учасників освітнього процесу . На даний час утеплено  та відремонтовано фасад проведено повну заміну вікон, встановлено вогнетривкі двері на аварійному виході з корпусу, утеплено горище, встановлено пандус у вході в корпус. В зв’язку з введенням з 24.02.2022 року воєнного стану, ремонтні роботи призупинено через замороження рахунків. Крім того, адміністрацією закладу було подано звернення на проведення поточного ремонту внутрішніх приміщень корпусу №2, оскільки, їхній стан не дозволяє провести ремонт силами працівників закладу. На відповідне звернення було прийнято позитивне рішення щодо проведення ремонтних робіт, але знову ж через дію воєнного стану ,роботи на даний час не розпочаті.

В січні-лютому 2022 року в ЗДО №3 було проведено капітальний ремонт електричної мережі у двох корпусах з повною заміною електричної проводки, ламп освітлення (  182 штук LED ламп), встановлення аварійного освітлення, встановлення стаціонарних бактерицидних кварцових ламп  На загальну суму – корпус №1 – 496892,04 грн., корпус №2 – 213058,71 грн., разом: 709950,75 грн.

Тепловий вузол, який забезпечує подачу тепла у приміщення закладу, запрограмований на комфортну температуру перебування з можливістю її перепрограмування за потребою.

На дитячих ігрових майданчиках встановлено достатня кількість ігрових споруд, які надійно закріплені.

В ході підготовки до нового навчального року 2022/2023 проведено поточний ремонт приміщень дошкільного закладу силами працівників закладу, витрачено ремонтних матеріалів на загальну суму – 14930,00 грн.

Встановлено автоматичну систему оповіщення сигналу «Повітряна тривога», вартість –  37077,00 гривень.

Заклад забезпечений провідним інтернетом.

В закладі наявні 2 комп’ютери та 1 ноутбук, 4 принтери.

 Методичний кабінет забезпечено багатофункціональною технікою, яка надає можливість педагогам розробляти та друкувати  дидактичний матеріал, що забезпечує належну якість провадження освітнього процесу.

            Зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми забезпечується розвивальними іграшками, які безпечні у використанні, мають яскравий вигляд та високий показник екологічності, наочними посібниками тощо.

            Завдяки активній та плідній роботі, у кожній віковій групі створено відповідний ресурсний простір, який включає в себе наступні елементи системи альтернативної комунікації: розклад, меню, екран настрою, вибір діяльності, ранкові зустрічі, правила групи, стіна творчості, комунікаційні дошки, що сприяє активному включенню в освітній процес дітей з ООП ,що полегшує процес адаптації та соціалізації.

 

3. Залучення додаткових джерел фінансування

Як додаткові джерела фінансування, в ЗДО  №3  організована співпраця з батьками, з депутатами міста. Розроблено Положення про надання платних освітніх послуг, проведено калькуляцію вартості послуг. Платні послуги плануються надаватися учасникам освітнього процесу з нового навчального року.

 

 

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

         Заклад дошкільної освіти № 3 повністю забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом:  згідно штатного розпису.

 

 

                                    ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

 

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Рік народження

Освіта

Категорія

Стаж

педаг.

роботи

Стаж роботи в ЗДО

1

Ніколаюк С.М.

директор

1971

повна

вища

вища,

 

22

30

 

2

Ройтерова І.М.

вихов.-

метод.

1973

повна

вища

вища

зв. старший вихователь

 

30

27,9

 3

Братащук О.Л.

вихов.

1970

неповна

вища

11 т. р.

32,10

32,10

4

Залевська О.О.

вихов.

1970

неповна

вища

     11 т. р.

30,3

 

21,9

5

      Іляшевич С.І.

вихов.

1967

неповна

вища

11 т. р.

35,11

35,11

6

 

      Несвіт О.В.

вихов.

1981

повна

вища

І категорія

21,8

21,8

7

 

Ніколайчук Т.Ф.

вихов.

1978

повна

вища

вища

    22,5

22,5

8

Панащук Л.Л.

вихов.

1969

повна

вища

вища

33,5

23,8

 

9

 

 

 

Панкевич Л.С.

 

вихов.

 

1963

 

неповна

вища

 

11 т р.

 

36,9

 

 

17,9

10

Сацюк О.Д.

вихов.

1965

неповна

вища

11 т. р.

35,11

29,11

11

       Шинкар Ж.Є.

вихов.

1976

повна

вища

І категорія

28,9

14,10

12

      Кирик Т.С.

інструкт.

з фізкул.

1976

повна вища

І категорія

23,8

23,8

13

      Лаговська Л.А.

вихов.

1960

неповна вища

11 т. р.

44,00

27,9

14

      Єфимчук С.О.

практ. психолог

1967

повна вища

І категорія

23,4

11,9

15

      Майко Л.М.

музичний керівник

1974

повна вища

вища,

зв. вих-мет

25,5

22,1

16

      Німанчук Т.М.

асистент виховат.

1976

повна вища

11 т.  р.

10,10

8,00

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Вік

Вік  педпрацівників

Кількість

20 – 30 років

-

30 – 40 років

-

40 -  50 років

6

50 – 60 роки

10

 

Освіта

Освіта

Кількість

неповна вища

6

базова вища

-

повна вища

10

 

Обслуговуючого персоналу 16 чоловік, в тому числі 1 старша медична сестра, 1 завгосп.

Постійно педагоги підвищують свою фахову майстерність проходячи курсову перепідготовку при РОІППО.

Протягом 2021-2022 н.р.  пройшли курсову перепідготовку вихователі брата щук О.Л., Залевська О.О., Ніколайчук Т.Ф., Німанчук Т.М..

 Директор ЗДО №3 пройшла навчання у літній школі освітнього менеджменту при РОІППО з 03.08 – 05.08.2022 року.

            Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру (Закон України «Про освіту»). Виходячи з цього, головними завданнями методичної служби є стимулювання самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги у даному напрямку.

            Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, та відвідування тренінгових занять, інтенсивів, спрямованих на вдосконалення своєї фахової компетенції.

            Спираючись на вищезазначене, можемо зробити висновок, що адміністрацією закладу та методичною службою постійно та систематично вживаються заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, мотивація до підвищення кваліфікаційного рівня шляхом проходження атестації.

 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та педагогічних працівників:

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ЗДО №3 є соціальний захист та збереження здоров'я дітей.

Практичний психолог Єфимчук Світлана Олексіївна, на початку навчального року, провела ретельну діагностичну роботу щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій, було складено соціальний паспорт сімей та створено списки вихованців, які потребують соціальної допомоги. В закладі зареєстровано 30 дітей пільгової категорії, а саме:

 • діти з сімей учасників АТО – 11;
 • діти з багатодітних сімей - 18;
 • діти з інвалідністю – 1,
 • діти, які перебувають на інклюзивній освіті – 1.

З метою оптимізації подальшої освітньої роботи з дітьми з особливими потребами впродовж року було організовано спільну роботу з Інклюзивним РесурснимЦентром.

В закладі дошкільної освіти №3 постійно проводились заходи з пропаганди психолого-педагогічних знань щодо соціального захисту дітей. На початок навчального року на групових батьківських зборах практичний психолог ознайомила батьків з системою соціального захисту створеною в закладі. Було доведено до відома працівників та батьків алгоритм  дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в сім’ї. Ознайомлено педагогів про неухильне виконання ст.54,  ст.56 Закону України «Про освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності працівників, які за своїм моральними якостями не можуть виконувати виховні функції та обов’язки педпрацівників, захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства.

Практичним психологом та педагогами закладу підготовлено та проведено ряд

консультацій для педагогів та батьків.

Відповідно річного плану практичного психолога на 2021-2022 н. р., нормативно-правових документів: Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»; Лист МОН України від 27.06.2019 р. № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», в жовтні 2021 року з педагогами закладу було проведено тренінг «Безпечне освітнє середовище, як ресурс збереження психічного здоров’я особистості».

На сайті ЗДО №3 організована сторінка «Стоп булінг», де батьки мають змогу ознайомитись з Положенням про булінг в ЗДО № 3, Порядком подання та розгляду заяв протидії  булінгу, План роботи протидії  булінгу в ЗДО№3 та консультаціями з даної теми.

            Таким чином, можна зробити висновок про те, що в закладі робота з соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і виконується.

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у дошкільному закладі було і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються.

Організація харчування дітей в ЗДО № 3 здійснюється відповідно до п.35  ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад

дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27.01.2021 № 86, постановами Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227( зі змінами і доповненнями), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів ,затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, на виконання Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667, наказу управління освіти Дубенської міської ради №263 від 15.12.2021 року «Про організацію харчування у закладах дошкільної освіти м. Дубно», рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради від 02.12.2021 року №523 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста Дубна»,  наказу управління освіти Дубенської міської ради від 25.01.2022 року №17 «Про дотримання в закладах освіти Дубенської міської ради у 2021/2022 навчальному році вимог нового законодавства під час організації харчування здобувачів освіти».

   Основним завданням в 2021/2022 навчальному році був напрямок реформування системи харчування в закладі, перехід на нову систему здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок, застосування в закладі системи безпечності та якості харчових продуктів і процесів виробництва.

Основними принципами організації харчування в ЗДО № 3 є:

 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм;
 • дотримання всіх санітарних вимог до приготування  страв;
 • роздача готової їжі;
 • забезпечення миючими засобами для обробки посуду;
 • наявність  відповідної кількості посуду, спецодягу;
 • формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;
 • дотримання режиму харчування;
 • наявність меню-розкладів, яке вміщує розклад для дітей віком до 4 років та дітей віком від 4 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування.

Харчування дітей є найважливішою дієвою ланкою роботи ЗДО №3  та підлягає системному щоденному контролю та спостереженню. За організацію харчування дітей в ЗДО № 3 відповідає директор Світлана Ніколаюк та сестра медична старша Інна Герман.

Заклад дошкільної освіти згідно   має свій  харчоблок. Харчування дітей здійснюється відповідно до щоденного меню-розкладки та дотримання повної технології приготування дитячого харчування. Харчоблок ЗДО № 3 забезпечено сучасним технологічним обладнанням в достатній кількості, примусовою системою витяжки, проточною гарячою та холодною водою. Продукти для приготування страв доставляється у суворо визначений час згідно з графіком . Транспорт, який доставляє сировину для подальшого використання і приготування,  має всі необхідні документи, водії чітко дотримується всіх вимог, щодо перевезення продукції, завжди одягнутий у санітарний спецодяг, та регулярно згідно графіку проходить періодичний медичний огляд. Впродовж 2021 – 2022 року діти одержували 3-х разове харчування (сніданок, обід, полуденок). З 1 січня 2022 року в закладі впроваджено оновлене чотирьох тижневе меню (на зиму-осінь, літо-весну), яке включає 160 страв. В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу, враховані наші національні вподобання, обмежене споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додано більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком та режимом дня. Графіки видачі їжі знаходяться у куточках кожної вікової групи. В умовах

роботи закладу, під час карантину на COVID-19, меню-розклад розміщується в мобільному додатку Viber кожної  вікової групи та в доступному для батьків інформаційному місці на території закладу.

В ЗДО №3 створені всі належні умови для організації харчування дітей різних вікових груп. Кожна дитина приймає їжу за окремим столом. Кожне приміщення забезпечено достатньою кількістю столів та стільців. В умовах карантину, з приводу COVID-19, всі дитячі столи стоять на відстані  один від одного, що дозволяє уникнути тісного контакту між дітьми. Посуд якісно обробляється після кожного прийому їжі. Весь посуд та інвентар для роздачі їжі промаркований та використовується за призначенням. Відповідальні за миття дитячого посуду - помічники вихователів, у яких в наявності є папки з правилами (миття та обробки посуду, поверхонь тощо), згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234. Кожен помічник вихователя дотримується вимог щодо зовнішнього вигляду під час роздачі їжі згідно санітарного регламенту та протиепідемічних заходів щодо запобігання коронавірусної хвороби під час карантину.

Впродовж року, щодня сестрою медичною старшою проводився постійний контроль за фактичними відходами продуктів та правилами їх зберігання. Постійно дотримується питний режим, діти забезпечені кип’яченою водою в достатній кількості, яка зберігається в групах у спеціальному посуді; діти вживають воду за потребою.

Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань виробничих нарад, батьківських зборів,а також розглядаються на  засіданнях педагогічної ради. Відповідна робота проводилась з батьками вихованців в онлайн-режимі та в групах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування.

Слід зазначити, що впродовж 2021-2022 н. р.  у ЗДО не було зафіксовано жодного випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації контролю за харчуванням. Один раз на місяць комісією, яку очолює директор ЗДО №4,  сестри  медичної старшої здійснюється контроль за харчуванням. А саме:

Керівник та вихователі постійно тримають на контролі оплату за харчування. Заборгованість по батьківській оплаті за харчування оперативно вирішується.

В закладі відповідно до рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради від 02.12.2021 року №523 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста Дубна» забезпечуються безоплатним харчуванням наступні пільгові категорії дітей:

 • діти, в яких сукупний дохід батьків на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму – 2;
 • діти з інвалідністю -1 ;
 • діти з особливими освітніми потребами-0 ;
 • діти із сімей учасників АТО - 11 ;
 • діти із сімей, які мають трьох і більше дітей -  18;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб-0 ;
 • діти позбавленні батьківського піклування-0;
 • діти – сироти – 0.

 

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей в закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005р. № 432/496.

Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі № 3 визначено такі:

 • збереження і зміцнення здоров’я дітей;
 • забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;
 • формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

Медичні послуги для вихованців дошкільного закладу здійснюється сестрою медичною старшою Інна Герман, стаж роботи – 30 років.

 У своїй роботі сестра медична старша:

 • керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки;
 • здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
 • надає невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми;
 • здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
 • проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу;
 • веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Для роботи сестри медичної старшої, організації медичного обслуговування дошкільників у дитячому садку створені всі необхідні умови. В закладі є медичний кабінет, працює відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог. Медичний кабінет закладу укомплектований всім необхідним обладнанням для роботи. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Так в 2021-2022 н. р. було придбано медикаментів та дезінфікуючих засобів  на суму 2599,34 грн.

У ЗДО №3 системно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

В нашому закладі використовують такі форми лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи:

 • формування правильної постави, профілактики плоскостопості;
 • використання опромінювачів – рециркуляторів бактерицидних, які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та призначені для профілактичної санітарно-проти епідеміологічній обробці повітря у присутності дітей;
 • вживання дітьми продуктів: свіжих фруктів, соків,свіжої цибулі, часнику, узвару;

Контроль за станом здоров’я дітей здійснюється трьома шляхами:

 1. Правильна організація ранкового прийому.
 2. Обхід медичною сестрою дитячого садка.
 3. Спостереження вихователів.

Медичний контроль за станом фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі включає:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я й фізичного розвитку дітей.
 2. Медичний контроль за організацією рухового режиму.

Протягом навчального року сестрою медичною старшою та вихователем-методистом на заняттях з фізичної культури ( фізрук Кирик Т.С.) проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми. У кожній віковій групі,  наявний листок здоров’я вихованців, який ведеться вихователями, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дозування фізичного навантаження підбирається індивідуально з врахуванням фізичного стану кожної дитини.

Щомісячний аналіз захворюваності, який проводить сестра медична старша, свідчить про низький рівень захворюваності серед дітей.  Акцентуючи увагу на здійснення оздоровчо - загартовуючих процедур та профілактичних , повноцінне проведення прогулянок на свіжому повітрі,  дотримання режиму дня та рухового режиму колектив педагогів зміг досягти поставленої мети щодо зменшення захворюваності. Однак спостерігається, що  є  діти,  які не постійно відвідують дошкільний заклад, проводять вдома:

 • за сімейними обставинами;
 • невідвідуванням у зв’язку з карантином на COVID;
 • відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням.

Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження захворюваності та оздоровлення дошкільнят постійно розглядалися  на нараді при директорі. У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед вихованців та батьківською громадськістю щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Інформація з приводу санітарно-просвітницької роботи висвітлюється на сайті закладу, куточках для батьків у вільному доступі та у групах «Viber».

Для безпечного перебування вихованців ДНЗ всі працівники закладу двічі на рік проходять обов'язковий медичний огляд згідно Порядку проведення медичних оглядів  працівників певних категорій, затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Всі працівники закладу в умовах пандемії з приводу захворюваності на COVID-19  мають 100% вакцинацію.

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ

Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», згідно Порядку проведення медичних оглядів  працівників певних категорій, затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» – обов’язковим для усіх категорій працівників дошкільного закладу є проходження щорічних медичних оглядів.

Працівники дошкільного закладу двічі на рік, згідно графіку, проходять обов'язковий медичний огляд відповідно до наказу МОН України від 25.11.2011 № 1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних  закладів». Відповідальність за своєчасне проходження медичних оглядів працівниками ДНЗ, згідно наказу, покладено на сестру медичну старшу  закладу, яка  тримає на контролі дане питання, веде облік проходження персоналом періодичних медичних оглядів.

 

 

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

            В закладі забезпечено проведення первинного, позапланового  та періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до чинного законодавства. Не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

            Систематично проводиться відповідна робота з вихованцями та працівниками  щодо дотримання правил особистої безпеки, протипожежної безпеки, дорожнього руху, та дотримання норм охорони праці.

            На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» від 30.04.2014 № 44 – «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в закладі було організовано та проведено наступні заходи:

-        - наказом керівника визначено особу, відповідальну за організацію роботи з ЦЗ

- тиждень з безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» 29.11-03.12.2021

- Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності листопад  15.11.-19.11.2021

- декада з пожежної безпеки жовтень. В план проведення було включено відпрацювання практичних дій під час пожежі: евакуація 17.11.2021

В рамках проведення тижня з основ безпеки життєдіяльності пройшов єдиний день цивільного захисту, з метою поліпшення профілактичної роботи, щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з приміщення дошкільного навчального закладу на випадок пожежі, дій час незвичайних ситуацій. Під час тренінгу була створена в ЗДО № 3 умовна небезпечна, пожежна ситуація. Умовна пожежа була створена у приміщені. Організація та підготовка до практичного тренінгу забезпечувала відповідний план евакуації, закріплення персоналу закладу за віковим групами, та визначений час тренування.

В ході тренінгу працівники неухильно дотримувались відповідного алгоритму дій щодо відпрацювання практичних навичок під час пожежі. Сестрою медичною старшою Інною Герман було проведено звірку фактично евакуйованих із списком присутніх. В наявності було представлено всю необхідну документацію відповідно переліку.

Діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації.

Зміст проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» полягав в ефективній організації освітнього процесу, який дозволяв вихованцям  оволодіти основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та дотримання їх у різних життєвих ситуаціях.

У зв'язку з введенням воєнного стану заклад працює відповідно до відповідних нормативно-правових документів: Закону України  від 24.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наказу управління освіти Дубенської міської ради від 24.02.2022 року №31 «Про організацію роботи закладів освіти під час воєнного стану»

Діяльність адміністрації спрямована на формування в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі дошкільної освіти створено систему контролю за виконанням вимог техніки безпеки та охорони праці.

Методичною службою постійно організовуються та проводяться Дні, Тижні, Місячники безпеки.

Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до закладу. Впродовж дня дошкільний заклад закрито.

Педагогами закладу проводиться просвітницька робота через пропаганду здорового способу життя та виховання у дітей відповідального ставлення до збереження власного життя на заняттях, в бесідах, при організації сюжетно-рольових, дидактичних та рухливих ігор, а також через батьківські групи Вайбер.

            В результаті цілеспрямованої діяльності адміністрації та педагогічного колективу закладу дошкільної освіти було проведено ряд заходів щодо  вдосконалення  роботи з даного питання.

            Повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги – все це в купі дає вагомий результат щодо організації безпеки життєдіяльності всіх здобувачів освіти та працівників закладу .

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання на території дошкільного закладу та групових приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються акти.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників закладу щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Впродовж 2021-2022 н. р. були проведені наступні форми роботи: щомісячно проводились тематичні заняття, бесіди, розваги, тренінги, виставка дитячих робіт щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху.

Позитивний вплив на формування у дошкільників мотивації для оволодіння правилами безпечної поведінки мав системний підхід до даного питання.

Значна увага приділялась відпрацюванню у дітей практичних навичок правил дорожнього руху на спортивному майданчику.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

В закладі  наказом керівника призначена відповідальна особа за Протипожежну безпеку, яка організовує та контролює протипожежний режим.

    Заклад забезпечено вогнегасниками в достатній кількості, а саме: вогнегасники ВП-5 – 22 штуки, вогнегасники ОУ-3 – 4 штуки. Всі вогнегасники справні, вчасно перезаряджаються, відповідальною особою (завгосп Зубенко В.О.) ведеться Журнал обліку вогнегасників на об’єкті.

Приміщення ЗДО №3  забезпечено первинною системою оповіщення від пожеж – датчики диму, які підтримуються елементами живлення та своєчасно замінюються для безперебійної роботи.

Будівля ЗДО № 3 забезпечена блискавкозахистом.

   Щорічно  проводяться випробовування заземлюючих пристроїв, опору ізоляції і петлі «фаза нуль» електроустановок, про що відповідна технічна документація.

Річним планом ЗДО сплановано: тижні з безпеки життєдіяльності (жовтень, квітень), тренінгові навчання – евакуація, контроль за станом протипожежного режиму та станом евакуаційних виходів.

Але, з тренінгових навчань з безпеки життєдіяльності, не були проведено квітневі навчання, з причини введення воєнного стану в Україні та призупинення освітнього процесу.

В закладі, на стінах коридору є куточок з  Цивільного захисту населення та пожежної безпеки.

Протипожежна безпека на постійному контролі у адміністрації ЗДО №32 та є невід’ємною частиною управлінського процесу.

 

Стан дитячого травматизму

 •  

Стан травматизму серед працівників

Серед працівників закладу не  було зафіксовано ні один нещасний випадок

Задля уникнення випадків травмування з працівниками проводяться відповідні профілактичні бесіди та цільові, позапланові інструктажі.

 

          6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Саме така співпраця орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • дистанційне навчання;
 • організація різних видів виставок: малюнки, поробки, пекарські вироби;
 • залучення батьків до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг;
 • залучення батьків до спільних трудових відносин, що сприяють покращенню території закладу;
 • спільна співпраця по озелененню території ЗДО.

Впродовж 2021-2022 н. р. було заплановано та проведено:

Загальні збори трудового колективу

2

Батьківські збори

2

Виробничі наради

4

Засідання Ради з харчування

щоквартально

 

7. Діяльність адміністрації з питань управління

У 2021-2022 н. р. продовжується розбудова системи внутрішньої системи якості освіти в ДНЗ.

В ЗДО № 3 складено та затверджено Положення про систему внутрішньої системи якості освіти в ЗДО № 3, яке містить чіткий алгоритм дій розробки стратегії. В закладі існує робоча група, яка розробляє стратегію розбудови системи для забезпечення функціонування всіх компонентів даної системи якості освіти.

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан функцірнування об’єкта. З лютого 2022 року ЗДО№3 розпочав роботу спільно із Службою якості освіти та з Центром професійного розвитку управління освіти Дубенської міської ради з питань розбудови якості освіти.                         

Педагогами закладу було складено проект Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти  №3 Дубенської міської ради

            Причиною зупинки даної діяльності є введення воєнного стану в Україні та призупинення освітнього процесу в закладі освіти з 24.02.2022.

Впродовж року з вересня 2021 по лютий 2022 були проведені заплановані контролі: тематичний,  оглядовий, попереджувальний.

В листопаді 2021 року в дошкільних групах був проведений тематичний контроль «Стан організації роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників». В лютому 2022року в дошкільних групах був проведений тематичний контроль «Система роботи з дошкільниками по художньо-естетичному вихованню»

    Робота з даного напрямку проведена на достатньому рівні.

 

 

8. Залучення батьківської громадськості навчального закладу

до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом.

Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками.

Це: дні відкритих дверей, круглі столи, семінари, тренінги, робота з батьками дітей ООП по написанню ІПР, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії.

Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження корона вірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн -режимі.

В усіх групах, на сьогоденні, утворені групи Вайбер для батьків, де педагог має прямий зв'язок у спілкуванні та  вирішенні нагальних потреб.

Одна зі складових нашої роботи – це  сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Садочок – красивий та сучасний, звичайно, це постійна кропітка робота батьків та працівників закладу в його утриманні та модернізації.

Адміністративно – господарча робота ведеться планомірна та позапланово.

Для організації поточного ремонту групових  приміщень була проведена закупівля фарбувальних матеріалів, шпаклівки, пензлів, шпателів  та додаткового обладнання для дрібного ремонту обладнання та приміщень. В продовж року було проведено  двічі заміна вхідного замку закладу. За витіканням терміну придатності придбані батарейки: в годинники та комп’ютерну техніку.

Для яскравого оздоровлення вихованців проведено фарбування,  вуличного ігрового та спортивного обладнання,   спортивного майданчику, тіньових павільйонів.

Для озеленення території ЗДО № 3 працівниками висаджено   квіти та зелень. З кожним роком заклад стає красивішим, зеленішим та сучаснішім..

9. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

З метою морального стимулювання, кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією закладу дошкільної освіти протягом 2021-2022 н. р., згідно з існуючими законодавчими актами та відповідно колективному договору, про щорічну грошову винагороду та преміювання, одержували грошову винагороду та премії.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. У 2021 році Колективний договір було переглянуто та узгоджено з профспілковим комітетом.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови

соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у освітньо - вихованої роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі залишається добрим та стабільним.

10. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня по понеділках  адміністрація ЗДО проводить прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядає пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у закладі № 4 протягом 2021-2022 навчального року здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

В ЗДО №3 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян директором.

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Всі звернення були прийняти у усній формі та була надана вчасна обґрунтована відповідь

Звернення громадян здійснювалось, як за графіком прийому громадян так і поза нього, бо в умовах карантину, вхід до закладу стороннім особам заборонений.

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Серед працівників закладу проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Р.S.

Не дивлячись на важкі часи нашої країни, введення воєнного стану в Україні та припинення освітнього процесу, перераховуючи досягнення колективу в успішній організації  роботи, інклюзивної освіти, зміцненні матеріально – технічної бази закладу, участь колективу в конкурсах, акціях, вебінарах  - можливо зробити висновок про кваліфіковану організацію роботи ЗДО № 3, про відповідальну роботу всього колективу, педагогів, про достатній рівень сформованості умінь та навичок вихованців, про надання інклюзивних послуг – все це дає змогу впевнено затвердити що заклад дошкільної освіти №  3 - є сучасним дитячим садком, який має власний імідж .

Дошкільний навчальний заклад  № 3  комбінованого  типу - це сучасний освітній простір.

 

 

Логін: *

Пароль: *